Tagi: Lopeda w Lubinie | Terapia dziecięca w mieście Lubin | Terapia Logopedyczna indywidualna Lubin.

Wykształcenie:

 • Tytuł Magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna.
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalizacji Logopedia Ogólna i Kliniczna.
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
 • Uczestnik seminariów i warsztatów .

Doświadczenie Zawodowe:

 • Praktyka z osobami dorosłymi w Ośrodku Psychostymulacji Rozwoju Mowy i Myślenia we Wrocławiu.
 • Praktyka logopedyczna z dziećmi z zaburzeniami O.U.N (autyzm, rzadkie choroby genetyczne, zespół Downa );
 • Logopeda w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie w zakresie badań i wprowadzania terapii;
 • Praktyka z osobami po udarach, z chorobami neurozwyrodnieniowymi Wojewódzki Szpital Zamiejscowy oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wrocław;
 • Praktyka Dzienny oddział Psychiatryczny Wrocław;
 • Praktyka Klinika Neurologii i Neurochirurgii Szpital Kliniczny ul. Borowska Wrocław;
 • Praktyka Centrum Rozwoju Dziecka Bobath- Wrocław Psary;
 • Praktyka Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu;
 • Prywatna praktyka logopedyczna z osobami z uszkodzeniami O.U.N.;
 • Prywatna praktyka logopedyczna z dziećmi z O.R.M.

Szkolenia:

 • Podstawy anatomii dla logopedów cz. I. Mięśnie głowy i szyi, prowadząca Aleksandra Rosińska
 • Terapia miofunkcjonalna w praktyce neurologopedy- diagnoza i terapia, prowadząca mgr Anna Hałasz
 • Terapia miofunkcjonalna – Pionizacja języka i oddychanie w terapii logopedycznej, prowadząca mgr Joanna Ćwiklińska
 • Afazja dziecieca-diagnoza różnicowa, program terapii, ćwiczenia, prowadząca mgr Anna Wójcik
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej, prowadząca mgr Anna Karowicz
 • Terapia zaburzeń mowy po udarze mózgu, prowadząca mgr Urszula Mazór
 • Integracja sensoryczna w praktyce logopedy- ćwiczenia, prowadząca mgr Agata Kalina
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego. Prowadząca mgr Małgorzata Gawryl
 • Elektrostymulacja w logopedii. Prowadząca dr Elżbieta Radkowska

Czym się zajmuję?

Terapią w zakresie afazji i dyzartrii spowodowaną :

 • udarem mózgu,
 • urazem czaszkowo-mózgowym,
 • chorobami neurozwyrodnieniowymi,
 • guzem mózgu.
 • nauką mowy po laryngektomii.

Prowadzeniem terapii mającej na celu usprawnianie porozumiewania się.

Tagi: terapia afazji lubin, terapia dyzartrii lubin, logopeda lubin, logopeda dla dorosłych w lubinie, udar mózgu lubin, guz mózgu lubin, uraz czaszkowo mózgowy lubin, leczenie udaru mózgu w lubinie, leczeni urazów czaszkowych w lubinie.